Odpowiedzi

2010-04-08T22:12:37+02:00
Dane: v=35m/s g=10N/kg
wzory: mgh=(mv²)/2 |:m
gh=v²/2
h=v²/2g=35²/2*10=1225/20=61,25 [m]

odp: Ciało spadło z wysokości 61,25m.
2010-04-08T22:15:34+02:00
Jest to przykład ruchu zwanego "spadkiem swobodnym ciala"

Dane:
v=35m/s
a=g=10m/s²

Droge przebytą przez ciało podczas spadku swobodnego obliczamy korzystajac ze wzoru: h=v²/2g

h=v²/2g
h=(35m/s)² / 20m/s²
h=1225/20
h=61,25m

Odp. Ciało spadło z wyskosci 61,25m
2010-04-08T22:17:11+02:00
Czyli tak Vo= 0m/s
Vo- Prędkość początkowa
Vk- Prędkość końcowa Vk=35m/s
Wzór na t
Vk=Vo+at bo Vo = 0 więc pomijamy
Vk=at
Vk/a = t
A że to ciało spada na dół więc a=10m/s(kwadrat)
t = 35m/s /10m/s(kwadrat)=7/2 s
H=at(kwadrat)/2
H=10m/s * 7/2 s(kwadrat)/2
H=10m/s*12.25/2 =122,5 /2 =61,25 m
Odp: Ciało spadło z wysokości 61.25m