Wypisać środki artystyczne z 2 i 3 sonetu oraz z 3 wypisać cechy podmiotu!
Proszę o pomoc potrzebuję na jutro to pissssss!!!!!

Sonet 2
Z wstydem poczęty człowiek, urodzony
Z boleścią, krótko tu na świecie żywie,
I to odmiennie, nędznie, bojaźliwie,
Ginie, od słońca jak cień opuszczony.

I od takiego (Boże nieskończony,
W sobie chwalebnie i w sobie szczęśliwie
Sam przez się żyjąc) żądasz jakmiarz chciwie
Być miłowany i chcesz być chwalony.

Dziwne są Twego miłosierdzia sprawy.
Tym sie Cherubim (przepaść zrozumności)
Dziwi zdumiały i stąd pała prawy
Płomień, Serafim, w szczęśliwej miłości.

O święty Panie, daj, niech i my mamy
To, co mieć każesz, i Tobie oddamy!

sonet 3
Pokój - szczęśliwość, ale bojowanie
Byt nasz podniebny. On srogi ciemności
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilno czynią zepsowanie.

Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!
Ten nasz dom - ciało, dla zbiegłych lubości
Niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,
Upaść na wieki żądać nie przestanie.

Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
Królu powszechny, prawdziwy pokoju,
Zbawienia mego jest nadzieja w Tobie!

Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie!

1

Odpowiedzi

2010-04-08T22:28:25+02:00
Środki stylistyczne:

epitety: poczęty, urodzony , nieskończony,opuszczony, miłowany , chwalony,zdumiały,prawy,szczęśliwej,święty,podniebny,srogi,
łakome ,zbiegłych,straszliwym,Wątły, niebaczny, rozdwojony,powszechny,prawdziwy,statecznie

porównanie: Ginie, od słońca jak cień

Cechy:
wierny,odważny
3 2 3