Zadanie 1 :
oblicz ile moli zawiera
-25gK2S
-200cm szeciennych CO2
-12.46*10do 24 czasteczek NH3
zadanie 2:
reakcja otrzymywania chlorowodoru przebiega zgodnie z równaniem reakcji:
H2+Cl2-->2 HCl,oblicz mase i objetosc chloru ,jaka w warunkach normalnych potrzeba do reakcji ze 150 cm szesciennych wodoru
zadanie3:
oblicz ile gramów wody nalezy dodac do 150 gramów 20% roztworu kwasu,aby otrzymac roztwór o stezeniu 25%
zadanie 4:
zapisz równania reakcji formie czasteczkowej,jonowej i jonowej skróconej otrzymywania trzema metodami octanu magnezu stosujac wzory półstrukturalne substancji organicznych


jak najszybciej
bardzo prosze o pomoc ,bede bardzo wdzieczna :)

1

Odpowiedzi

2010-04-09T02:07:32+02:00
Zadanie1.
Mamy dane 25g K2S
Obliczamy masę molową 1mola K₂S, oczywiście dane odczytując z układu okresowego:
M K₂S= 2x40g\mol+32g\mol=112g\mol
Z proporcji chemicznej liczymy, jaką częścią 1 mola jest 25g:
112g----1mol
25g----x x=(25gx1mol):112g=0,22mola K₂S


200cm³ CO₂
Zakładamy, że CO₂ znajduje się w warunkach normalnych.
200cm³=0,2dm³
Warunki normalne:
1mol----22,4dm³
x----0,2dm³ I znów proporcja:
x=(1mol x 0,2dm³):22,4dm³=0,0009mola CO₂


12,46x10²⁴ cząsteczek amoniaku (NH3)
Obliczymy to z liczby (stałej) Avogadro.
12,46x10²⁴=124,6x10²³
6,02x10²³----1mol
124,6x10²³----x x=(124,6x10²³x1mol):6,02x10²³=20,7mola amoniakuZadanie2.
150cm³=0,15dm³

H₂ + Cl₂ --> 2HCl
| |
Dane zadania: 0,15dm³-----x
Odczyt (z reakcji): 1molH₂----1molCl₂ Wtedy x=0,15dm³

22,4dm³Cl₂----35,5g(z układu okresowego)
0,15dm³----y y=(0,15dm³ x 35,5g):22,4dm³=0,24gCl₂
Odp: Potrzeba 0,15dm³, czyli 0,24g chloru.

Zadanie3.
Sprawdź jeszcze raz treść zadania, jest błąd. Dodając wodę będziemy przecież roztwór rozcieńczać, nie zwiększać jego stężenie.

Zadanie4.
Mamy otrzymać (CH3-COO)₂Mg.

2CH3-COOH+Mg(OH)₂-->(CH3-COO)₂Mg+2H₂O
kwas octowy jest słabym kwasem, nie rozpisujemy go zatem na jony.
2CH3-COOH+MgO-->(CH3-COO)₂Mg+H₂0
2CH3-COOH+Mg-->(CH3-COO)₂Mg+H₂

Mam nadzieję, że rozwiązania są dobre i się przydadzą. Pozdrawiam :-)