Zadanie 1.

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 10.
objętość tego walca wynosi
a) 200 π b) 100π c) 250 π d) 1000π

Zadanie 2.

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku 12 pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe.

a) 36√3 π b) 12 π c) 144π d) 72 π

Zadanie 3.

Wysokość stożka jest równa 15 natomiast tg α =5 , gdzie α jest kątem zawartym między tworzącą stożka a jego podstawą. Objętość stożka wynosi wówczas

a) 135π b) 45 π c) 15π d) 5 π

3

Odpowiedzi

2010-04-08T22:34:23+02:00
2010-04-08T22:42:35+02:00
1. V=πr² * H
Ф=10
r=5
H=10
V=π * 5² * 10
V=π * 25 *10
V=250π
c)
2.
a=12
r= 6
Pb=πrl
Pb=π * 6 * 12
Pb=72π
d)
3.
H=15
a=5
I niestety dalej nie czaje :D
2010-04-08T22:44:16+02:00
Zad. 1
V=Pp*H
V=250π

odp.C

zad.2

Pb=2π rl= 2π*6*12= 144π

odp.c