Odpowiedzi

2010-04-08T22:36:41+02:00
Apostrofa - "Litwo, ojczyzno moja"
Porównanie - "Ty jesteś jak zdrowie"
Rymy - "Zdrowie-dowie"
Anafora - "Do tych pagórków leśnych - Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem"
Epitet - "wierny lud"
2010-04-08T22:54:05+02:00
Porównanie: ,,Litwo Ojczyzno moje! ty jesteś jak zdrowie",
,,Gdzie bursztynowy świerzop gryka jak śnieg biała".
epitety: ,,ciche grusze", ,,wiernym ludem", ,,wyzłacanych pszenicą", ,,posrebrzanych żytem", ,,bursztynowy świerzop".
apostrofa: „Litwo! Ojczyzno moja!”
rymy: ludem - cudem, opiekę - powiekę, miedzą - siedzą, zdrowie -dowie.