Odpowiedzi

2010-04-09T00:24:06+02:00
Witaj :)
dane V=2dm3, d=1kg/dm3, g=10m/s2=10N/kg
szukane Fw
-------------------------------------------------------
Zadanie jest rozwiazywalne przy założeniu, że kamień po wrzuceniu do naczy -
nia z wodą jest w niej całkowicie zanurzony.

Zgodnie z prawem Archimedesa, siła wyporu Fw jest równa ciężarowi wypartej cieczy Q.
Fw = Q........Q = m*g.........m = d *V........V kamienia=V wypartej wody = V
Fw = d*g*V = 1kg/dm3 *10N/kg *2dm3 = 20 N

Szukana siła wyporu Fw wynosi 20 N.

Semper in altum..........................pozdrawiam :)
6 4 6