Proszę przetłumaczyć, ale nie z translatora.
The weasel tried to run away but the little grey cub turned it over with his paw. Suddenly, the mother-weasel came to help her child. She attacked, and the cub felt her teeth on his neck! He tried to pull away, but the mother-weasel was very strong. She held on to him. Blood came from the cub is neck. He started to feel very ill.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T22:43:17+02:00
Łasica spróbowała uciec ale mały szary młody odwrócił to ze swoją łapą. Nagle, matka - łasica przyszła pomóc swojemu dziecku. Zaatakowała, i młode poczuło swoje zęby na swojej szyi! Spróbował odjechać, ale matka - łasica była bardzo silna. Złapała się go. Krew leciałą z młodego szyją. Zaczął czuć się bardzo chorym.
2010-04-08T23:40:54+02:00
Łasica próbowała uciec, ale mały szary wilczek obrócił ją swoją łapką. Nagle, mama łasica przybyła na pomoc swojemu małemu. Zaatakowała, i młody poczuł jej zęby na swojej szyi. Próbowało się wyrwać, ale mama łasica była bardzo silna. Przytrzymała się go. Krew spływała młodemu z szyi. Zaczął się czuć chory.