Odpowiedzi

2010-04-08T22:52:19+02:00
Cl2 - wiązanie kowalencyjne(atomowe) łączą się ze sobą dwa takie same niemetale
LiCl - wiązanie jonowe łączy się 1 metal z 1 niemetalem
2 4 2
2010-04-08T22:52:54+02:00
Atomy chloru w cząsteczce chloru są połączone wiązaniem kowalencyjnym (atomowym) niespolaryzowanym, a atomy chloru i litu w cząsteczce chlorku litu wiązaniem jonowym