Odpowiedzi

2010-04-08T23:06:03+02:00
W cząsteczkowej już masz a więc została forma jonowa:
a)pełna
2H+ + SO42- + Ca2+ + 2OH- --> CaS04(osad) + 2H2O
b)pełna
2H+ + 2NO3- + Ca2+ + 2OH- --> Ca2+ + 2NO3- + 2H20
skrócona
2H+ + 2OH- --> 2H2O
c)pełna
2H+ + 2Cl- + Mg2+ + 2OH- --> Mg2+ + 2Cl- + 2H2O
skrócona
2H+ + 2OH- --> 2H2O
2010-04-08T23:09:47+02:00
1) H2SO4+Ca(OH)2->CaSO4+2h2O

2H+ + SO4²⁻ + CA²⁺ + 2OH- ---> CaSO4|+ 2H+ + 2OH-
Ca2+ + SO4²⁻--->CaSO4|


2)2HNO3+Ca(OH)2 ->Ca(NO3)2+2H2O
2h+ + 2OH- --->2H2O3)2hCL+Mg(OH02->MgCl2+2H2O

H+ + OH- ----> H2O