Proszę przetłumaczyć, ale nie z translatora.
It was soon after this that the old wolf died fighting a lynx. Later the she-wolf went hunting for meat and she found old One Eye is body near the lynx is cave. She did not and was too dangerous to fight.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T23:22:00+02:00
To było niedługo po tym jak stary wilk zginął w walce z rysiem. Potem wilczyca polowała za mięsem i znalazła ciało starego Jednookiego wewnątrz jaskini rysia. Nie chciała walczyć i było to zbyt niebezpieczne.
2010-04-08T23:23:05+02:00
Wkrótce po tym jak stary wilk umarł po walce z rysiem. Później wilczyca poszła polować na mięso i znalazła stare jednookie ciało w pobliżu jaskini rysia. Nie chciała walczyć bo było to zbyt niebezpieczne.
2010-04-08T23:30:04+02:00
To było zaraz po tym jak stary wilk umarł walcząc z rysiem. Później wilczyca poszła na polowanie na mięso i znalazła ciało jednookiego rysia w pobliżu jaskini. Nie chciała walczyć bo było to zbyt niebezpieczne.