Odpowiedzi

2010-04-08T23:50:40+02:00
Sprawność = (T1 - T2)/T1
czyli:
Sprawność = 1 - T2/T1

gdzie:
T1 - temperatura grzejnicy
T2 - temperatura chłodnicy

sprawnosś = 1 - 273/800 = 0,65875

W = Q1 - Q2

gdzie:
W - praca wykonana przez silnik
Q1 - ciepło (energia) pobrane z grzejnicy
Q2 - cieplo (energia) oddane do chłodnicy

sprawnosc = W/Q1
czyli:
sprawnosc = (Q1 - Q2)/Q1
z tego:
Q2 = Q1 - sprawnosc * Q1
ostatecznie:
Q2 = Q1 - (1 - T2/T1) * Q1
Q2 = 34125 J