Dam Naj Matma prosze o pomoc perwsza osoba która dobrze rozwiąże zadanie otrzyma naj

zad.1 wyznacz wskazane wielkości :

a) s=vt + at(kwadrat)/2 ; wyznacz a

b) F= G Mm/r (kwadrat) ; wyznacz m

c) k= 7n wyznacz n

d) a= k+6 wyznacz k

e) z = 7-y wyznacz y

f) d = a+bc ; wyznacz c

g) x = 2k + 1 ; wyznacz k

h) 2k = 7n + 5 ; wyznacz n

i) t = x/a - 5x wyznacz x

j) p = a+x+ax wyznacz x

2

Odpowiedzi

2010-04-08T23:45:16+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T00:01:32+02:00
A)
vt+at²/2=s
at²/2=s-vt /*2
at²=2(s-vt)/:t²
a=2(s-vt)/t²
b)
G Mm/r² =F /: G
Mm/r²=F/G
MmG=Fr²
m=Fr²/MG
c)
7n=k /:7
n=k/t
d)
k+6=a
k=a-6
e)
7-y=z
-y=z-7 /*(-1)
y=-z+7
y=7-z
f)
a+bc=d
bc=d-a /:b
c=(d-a)/b
g)
2k+1=x
2k=x-1 /:2
k=(x-1)/2
h)
7n+5=2k
7n=2k-5 /:7
n=(2k-5)/7
i)
x/a-5x=t /*a
x-5ax=ta
x(1-5a)=ta /: (1-5a)
x=ta/(1-5a)
j)
a+x+ax=p
x+ax=p-a
x(1+a)=p-a /:(1+a)
x=(p-a)/(1+a)