Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T09:53:29+02:00
Proces fotosyntezy zachodzi przede wszystkim w liściach. Liść ma spłaszczoną blaszkę, przez co zwiększa się powierzchnia na którą padają promienie świetlne. Pokryty jest cienką warstwą kutykuli, która zabezpiecza przed utratą wody, ma miękisz palisadowy, miękisz gąbczasty z licznymi przestworami przez co ułatwiana jest wymiana gazowa i transpiracja oraz ma aparaty szparkowe w dolnej skórce. Substratami do procesu fotosyntezy są: dwutlenek węgla, woda, sole mineralne, energia słoneczna i chlorofil który znajduje się w liściach. Fotosynteza przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap zachodzi pod wpływem światła, następuje fotoliza wody, czyli rozbicie cząsteczki wody. Woda pod wpływem energii słonecznej ulega rozbiciu. Tlen jest produktem ubocznym fotosyntezy.Drugi etap fotosyntezy zachodzi już bez udziału światła. Następuje asymilacja dwutlenku węgla.Wodór i energia chemiczna powstała w pierwszej fazie zostają przeniesione na dwutlenek węgla i powstaje związek organiczny, czyli glukoza.
1 5 1