Napisz konfiguracje elektronowa atomu siarki w stanie podstawowym a następnie zaproponuj sposób uzyskania trwałej konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego. w oparciu o konfiguracje elektronową określ przynależność siarki do odpowiedniego bloku w układzie okresowym.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T01:45:40+02:00