1. Liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
2. Liczba x jest o 5 większa od liczby 9.
3. Podwojona liczba x jest o 5 większa od trzy czwarte liczby x.
4. Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jedna druga.
5. Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczby x.
6.Różnica liczby x i jej kwadratu wynosi jedna czwarta.
7. 5% liczby x jest równe 10.
8. Liczba x stanowi 17% liczby.
9. Liczba o 4% większa od x jest równa 10.
10. Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 50.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T07:24:21+02:00
1. 17=x-3
x=20
2. x=9+5
x=14
3. 2x=3/4 x+5
1/4x=5
x=20
4. 1/2x-1=1/2
1/2x=3/2
x=3
5. (x+5)²=2x
x²+10x+25=2x
x²+8x+25=0
Δ= 64-100<0 sprzeczne
6. x-x²=1/4
-x²+x-1/4=0
Δ=1-1=0
x=1/2
7. 5%x=10
5/100 x=10
5x=1000
x=200
8. ???? czegos tu brakuje x=17%y
9. x+4%x=10
104%x=10
104/100 x=10
104x=1000
x=1000:104
10. x-5%x=50
95%x=50
95/100 x=50
95x=5000
x=5000:95
2 3 2
2010-04-09T07:25:20+02:00
1. Liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
x-3=17
2. Liczba x jest o 5 większa od liczby 9.
x=9+5
3. Podwojona liczba x jest o 5 większa od trzy czwarte liczby x.
2x=3/4x+5
4. Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jedna druga.
1/2x-1=1/2
5. Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczby x.
(x+5)²=2x
6.Różnica liczby x i jej kwadratu wynosi jedna czwarta.
x-x²=1/4
7. 5% liczby x jest równe 10.
5%x=10
0,05x=10
8. Liczba x stanowi 17% liczby.
x=17%???
9. Liczba o 4% większa od x jest równa 10.
104%x=10
1,04x=10
10. Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 50.
x=95%*50
x=0,95*50
3 3 3