1. Liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
2. Liczba x jest o 5 większa od liczby 9.
3. Podwojona liczba x jest o 5 większa od trzy czwarte liczby x.
4. Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jedna druga.
5. Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczby x.
6.Różnica liczby x i jej kwadratu wynosi jedna czwarta.
7. 5% liczby x jest równe 10.
8. Liczba x stanowi 17% liczby.
9. Liczba o 4% większa od x jest równa 10.
10. Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 50.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T07:23:46+02:00
1. Liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
x-3=17
2. Liczba x jest o 5 większa od liczby 9.
x=9+5
3. Podwojona liczba x jest o 5 większa od trzy czwarte liczby x.
2x=3/4x+5
4. Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jedna druga.
1/2x-1=1/2
5. Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczby x.
(x+5)²=2x
6.Różnica liczby x i jej kwadratu wynosi jedna czwarta.
x-x²=1/4
7. 5% liczby x jest równe 10.
5%x=10
0,05x=10
8. Liczba x stanowi 17% liczby.
x=17%???
9. Liczba o 4% większa od x jest równa 10.
104%x=10
1,04x=10
10. Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 50.
x=95%*50
x=0,95*50
1 3 1