32.Kto był pierwszym synem Abrama i dlaczego?
33.Co było znakiem przymierza z Bogiem po zmianie imienia na Abraham?
34.Kim byli tajemniczy goście odwiedzający Abrahama pod dębami Mamre i co powiedzieli Abrahamowi?
35.Czego dotyczyło swoiste targowanie się Abrahama z Bogiem??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T15:40:44+01:00
1. Izmael syn Hagar - niewolnicy Sary i Abrahama. Żona Abrahama Sara była niepłodna więc on miał syna z jej niewolnicą.
2.Łuk na obłoku (tęcza)
3.Tajemniczym gościem był Bóg i powiedział Abrahamowi, że jego żona Sara urodzi mu syna któremu nada imię Izaak.
4.Abraham nie chciał aby Bóg zgładził Sodomę i Gomorę ponieważ mieszkał tam jego bratanek Lot z rodziną. Targował się z nim, że jeżeli będzie 10 sprawiedliwych osób w Sodomie to jej nie zgładzi.