Odpowiedzi

2010-04-09T11:01:52+02:00
Rozwiązania w załąvzniku
2010-04-09T11:11:30+02:00
7
a
-6x+2≤8
-6x≤6 /:(-6)
x≥-1
i
5x-4<6-3x
8x<10
x<10/8=1 i 1/4
liczba -1
b
x-3+2x>5
3x>8
x>2 i 2/3
i
x-12≤-8x+24
9x≤36
x≤36/9=4
liczba 3
c
x-1≥4x-6
-3x≥-5
x≤5/3=1 i 2/3
i
-10+x>-15
x>-5
liczba -4

8
a
x-4≥-1
x≥3
b
2x+5<-1+2x
5<-1 spraczne
c
-3x-15>-20-3x
-15>-20
x∈R
d
-2/3x≥4-2x
1 i 1/3x≥4
x≥3
e
12-5x<-5x-20
12<-20
sprzeczne
f
1/2x-10<1/2x-6
-10<-6
x∈R
c i f
b i e
a i d

9
a
4-y<13+2y
-3y<9
x>-3
na osi zaznaczasz -3 kółko otwarte i większe, czyli w prawo
b
-2y-10-2y+6≥-3-5y
-4y+5y≥-3+4
y≥1
na osi zaznaczasz 1 kółko zamalowane i większe, czyli w prawo
c
6-3x-4x≤10-3x
-4x≤10-6
-4x≤4
x≥-1
na osi zaznaczasz -1 kółko zamalowane i większe, czyli w prawo
d
-49+7x+14-x≥6x-40
0≥-40-14+49
0≥-5
cała oś
e
-12x+12-x+1<13-13x
0<0
sprzecznośc
f
-8x-20-6+9x<24+32x+12
x-32x<12+26
-31x<38
x>-38/31
x>-1 i 7/31
na osi zaznaczasz -1 i 7/31 kółko otwarte i większe, czyli w prawo

10
a
-3x+15+8-2x-5+15x≥14x-21-1
10x+18≥14x-22
-4x≥-40
x≤10
na osi zaznaczasz 10 kółko zamalowane i mniejsze, czyli w lewo
b
razy 12
6x+6-4x+16+76<6x-3-9
-4x<-12-22-76
-4x<-110
x>27,5
na osi zaznaczasz 27,5 kółko puste i większe, czyli w prawo
c
razy 60
24x+45x+40x+5x≤240x-120-195
114x-240x≤-120-195
-126x≤-315
x≥315/126
x≥105/42
x≥35/14
na osi zaznaczasz 35/14 kółko zamalowane i większe, czyli w prawo
d
razy 5
-x-5+20-40x>2x-4+40,5
-43x>21,5
x<-1/2
na osi zaznaczasz -1/2 kółko puste i mniejsze, czyli w lewo

11
a
razy 3
6x-18+6>-6+x+2
5x>-4+12
5x>8
x>8/5
12
b
razy 6
3y-30≤y+1+12
2y≤13+30
2y≤43
y≤21,5
wszystkie
c
razy 6
18x+9-2<-3x+15+6
21x<14
x<2/3
-10;-√3;0
d
razy 2
z+2+6-6z+6≤2
-5z≤2-14
-5z≤-12
z≥2,4
12

12
-3x+3+x/2≤-4x-8
1,5x≤-11
x≤-22/3
-7

13
razy 12
6x-12x+12≥9x+10x
-25x≥-12
x≤12/25
liczba 0

14
razy 6
2x+8-3x+15<-12x+36-19,5
11x<-6,5
x<-6,5/11
x<-65/110
x<-13/22
-1

15
razy 20
4x-4-20+10x≥30x+10+14
14x-24≥30x+24
-16x≥48
x≤-3
-3

2 3 2