Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T21:33:13+02:00
Ms = 5% z 5 =0,05*5=0,25g- pierwsza substancja
ms = 12% z 25= 0,12*25=3g - druga substancja

m wody= (5-0,25 + 25 - 3)-15 =(4,75+22)-15= 26,75-15=
11,75g

m roztw = 11,75 + 0,25 +3 = 15g

Cp= ms*100% / mr
Cp=(0,25+3)*100 / 15
Cp=325 / 15
Cp=21,666 %

st.molarne 3,25 w 11,75g.rozp.
x w 1000g.rozp.

x=276,59
276,59 / 40 = 6,9mola
odp: Stężenie molarne to 6,9mola/1kg