Odpowiedzi

2010-04-09T09:15:42+02:00
Zjawisko fizyczne

Zmiany właściwości podczas których nie obserwujemy powstawania żadnych nowych substancji chemicznych nazywamy zjawiskami fizycznymi
-parowanie wody,
-topnienie lodu,
-oziębianie,
-rozpuszczanie cukru,
-przepływ prądu elktrycznego przez metal.

Przemiana chemiczna

Przemiany podczas których powstają nowe substancje, nazywamy przemianami chemicznymi, czyli reakcjami chemicznymi.
-spalanie siarki
-kiszenie ogórków
-kwaszenie mleka

Różnicą między nimi jest to, że podczas reakcji fizycznej nie wytwarza się nowa substancja, a podczas przemiany chemicznej tak.
43 4 43
2010-04-09T09:37:22+02:00
Przykłady przemiany fizycznej:
- spalanie się parafiny
- rwanie kartki
- topnienie
- krzepnięcie,
- wrzenie
- parowanie
- skraplanie,
- sublimacja
- resublimacja.

Przykłady przemiany chemicznej:
- Spalanie papieru
- Pieczenie ciasta
- Oddychanie
- Kiszenie ogórków
- Na srebrnej biżuterii powstaje czarna trudna do usunięcia powłoka.
- Proces fotosyntezy

Przemiana fizyczna - to taka przemiana, podczas której nie obserwujemy powstawania żadnych nowych substancji chemicznych

Przemiana chemiczna - taka przemiana, podczas której powstają nowe substancje o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych
39 4 39