Rozwiąż trójkąt prostokątny ABC,w którym
a) a=18 cm i b=23 cm
b)a=11cm i c=21 cm
c) c=34cm i α =42 °
d) a= 4,5cm i β = 52 °
e) a= 8cm i P trójkąta ABC = 48 cm ²
f)b=16 cm i P trójkąta ABC =56 cm ²
g)tg α =0,2 i b= 3 cm
h) sin α = 0,75 i a =6 cm
i) cos β= o,6 i c+ 10 cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T09:58:32+02:00
Rozwiąż trójkąt prostokątny ABC,w którym
a) a=18 cm i b=23 cm
c²=a²+b²
c²=18²+23²
c²=324+529
c²=853
c=√853
c=29,2
b)a=11cm i c=21 cm
b²=21²-11²
b²=441-121
b=√320
b=17,89
c) c=34cm i α =42 °=0,67
67/100=a/34
100a=2176
a=21,76
b²=34²-(21,76)²
b²=1156-473,5
b=√682,5
b=26,12
d) a= 4,5cm i β = 52 °=0,62
62/100=b/4,5
100b=279
b=2,79
c²=(4,5)²+(2,79)²
c²=20,25+7,78
c²=28,03
c=5,3

e) a= 8cm i P trójkąta ABC = 48 cm ²
P=48=48*2=96:8=12
b=12
c²=8²+12²
c²=64+144
c²=208
c=14,42
f)b=16 cm i P trójkąta ABC =56 cm ²
P=56=56*2=112:16=7
a=7
c²=16²+7²
c²=256+49
c²=305
c=17,46
g)tg α =0,2 i b= 3 cm
2/10=a/3
10a=6
a=0,6
c²=(0,6)²+3²
c²=0,36+9
c²=9,36
c=3,05
h) sin α = 0,75 i a =6 cm
75/100=6/c
75c=600
c=8
b²=8²-6²
b²=64-36
b²=28
b=5,3
i) cos β= o,6 i c= 10 cm
6/10=b/10
10b=60
b=6
a²=10²-6²
a²=100-36
a²=64
a=8