Bardzo prosze o przetłumaczenie tego. potrzeba na za 2 godz. daje duzo pkt. wiec mysle ze jak ktos to rozumie to sie opłaca.(nie zadowoli mnie przetłunaczenie z translatora).

Schemat działania urządzeń klimatyzacyjnych
Gorące powietrze znajdujące się w pomieszczeniu przechodzi przez schłodzony poprzez czynnik chłodniczy parownik, na skutek wymuszenia jego ruchu przez dmuchawę. W tym miejscu ciepło znajdujące się w powietrzu jest częściowo odbierane przez parownik i chłodniejsze wraca z powrotem do pomieszczenia.
Poprzez parownik powietrze oddaje ciepło czynnikowi chłodniczemu. W skraplaczu ciepło przejmowane jest z czynnika i następuje jego schłodzenie.
Sprężarka zasysa czynnik chłodniczy w postaci pary z parownika, spręża go i dostarcza do skraplacza. Sprężanie powoduje wzrost temperatury i ciśnienia .
Wskutek sprężenia pary czynnika chłodniczego w sprężarce osiągana jest temperatura około 60-100 °C. Czynnik chłodzący przechodzi w stan płynny. Następnie czynnik chłodniczy jest gromadzony w zbiorniku odwadniacza i osuszany. Czynnik chłodniczy i olej sprężarkowy są silnie higroskopijne, a więc obecność wody mogłaby doprowadzić do uszkodzenia sprężarki i przewodów w skutek korozji.
Żeby klimatyzacja działała prawidłowo cały układ musi być zamknięty i szczelny, a układ musi być wypełniony odpowiednią ilością gazu zmieszanego z olejem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T11:17:44+02:00
Patern of working of the air the conditioning devices
The hot being in room air crosses through chilled across factor cooling ager, on result of extortion of his movement through blower. In this place being in air warmth is received through ager partly and cooler it comes back with return to room.
Across ager air gives back cooling factor warmly. In condenser warmth be taken over with factor and his chilling follows.
Compressor sucks in in figure of steam cooling factor from ager, it compresses him and it delivers to condenser. Compression causes the growth of temperature and pressure .
As a result of she compressing in compressor the steam of cooling factor she be achieved about 60 temperature-100 ° cooling C. Substancja crosses in smooth state. Cooling factor be accumulated in reservoir of dehydrator then and dried. The cooling factor and strongly hygroscopic are the sprężarkowy oil, and so the presence of water would can bring to damage of compressor and the lines in result of corrosion.
In order to air-conditioning acted correctly whole arrangement has to be closed and tight, and arrangement has the suitable quantity of gas to be full confused from oil.

Przykro mi ale nie wiedziałam co oznaczają niektóre słowa :(