Z balkonu znajdującego się na wysokości h=10m nad ziemią upuszczono kamień. po jakim czasie t kamień spadnie na ziemię, jeżeli założyć , że przyspieszenie kamienia wynikające z jego ciężaru wynosi g=10m/s2? jaka jest prędkość końcowa Vk kamienia tuż przed

1

Odpowiedzi

2010-04-09T10:16:30+02:00
Dane:
h=10m
g=10m/s2
szukane:
t=?
V=?
spadek swobodny obliczamy z wzorów na ruch jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej
h=gt2/2 /*2
2h=gt2 /:g
t2=2h/g
t=pod pierw 2h/g
t=pierw z 2
teraz V=g*t
V=10m/s2 *pierw z 2 s
V=10pierw z 2 [m/s]