Studenci w czasie sesji zdaje N egzaminów(max 10). Jeżeli wszystkie egzaminy są zdane student zalicza sesję. Student może otrzymać stypendium naukowe, socjalne lub dodatek na dzieci.
Reguły decyzyjne są następujące:
- Student może otrzymać stypendium naukowe jeżeli zdał sesję i uzyskał średnią ocen >=4.0. Wielkość stypendium wynosi 1000 zł jeżeli średnia jest w przedziale <4.0, 4.5) lub 1500 zł, jeżeli średnia jest 4.5 lub większa.
-Student może otrzymać stypendium socjalne, jeżeli dochód na członka rodziny jest mniejszy od 800 zł- wówczas stypendium wynosi 850 zł.
- Jeżeli student ma dzieci na utrzymaniu wówczas przysługuje mu dodatek rodziny w kwocie 300 zł na każde dziecko miesięcznie.
Zaprojektuj arkusz wspomagający podjęcie decyzji o wysokości stypendium.
Wykorzystaj funkcje: JEŻELI(), LICZ.JEŻELI(), LICZ.PUSTE().

1

Odpowiedzi

2010-04-09T20:01:15+02:00
Nie wiem czy to o to chodziło