Stalowe ostrze siekiery o masie 400g ogrzano do temperatury 800stopni C i w celu zahartowania zanurzono do wody o masie 10kg i temperaturze 20stopni C do jakiej temperatury ochłodzi się ostrze. Ciepło właściwe żelaza wynosi 460J/kgxC, wody 4200J/kgxC

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T19:34:53+02:00
M1 = 400g = 0,4 kg
m2 = 10 kg
tp1 = 800 C
tp2 = 20 C
Cw1 = 460 J/kg*C
Cw2 = 4200 J/kg*C
tk = ?

Q1 - ciepło oddane przez żelazo.
Q1 = m1 * Cw1 * (tp1 - tk)
Q2 - ciepło pobrane przez wodę.
Q2 = m2 * Cw2 * (tk - tp2)

Q1 = Q2
m1 * Cw1 * (tp1 - tk) = m2 * Cw2 * (tk - tp2)

m1 * Cw1 * tp1 - m1 * Cw1 * tk = m2 * Cw2 * tk - m2 * Cw2 * tp2

m1 * Cw1 * tp1 + m2 * Cw2 * tp2 = m2 * Cw2 * tk + m1 * Cw1 * tk

m1 * Cw1 * tp1 + m2 * Cw2 * tp2 = tk * ( m2 * Cw2 + m1 * Cw1)

0,4 kg * 460 J/kg*C * 800 C + 10 kg * 4200 J/kg*C * 20 C = tk * (10 kg * 4200 J/kg*C + 0,4 kg * 460 J/kg*C)

147200 J + 840000 J = tk * (42000J/C + 184 J/C)

987200 J = tk * 42184 J/C

tk = 987200 J : 42184 J/C

tk = 23,4 C

;)