Przetłumacz na język niemiecki.
Ja Eryk Brodnicki urodziłem się 19 lutego 1993r w Radomiu jako obywatel Polski. Moja mama jest nauczycielką a tata inżynierem. W roku 2006 skończyłem szkołę podstawową i rozpocząłem naukę w Katolickim Gimnazjum. Po dwóch latach tam spędzonych przeniosłem się do Publicznego Gimnazjum numer 12. Po spędzonym tam roku dostałem się do Liceum Ogólnokształcącego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Moje zainteresowania dotyczą matematyki i fizyki. Lecz największy sukces zdobyłem w dziedzinie historii, gdzie zająłem 8 miejsce w konkursie wiedzy o Radomiu. Jestem stanu wolnego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T11:24:21+02:00
Ja Eryk Brodnicki urodziłem się 19 lutego 1993r w Radomiu jako obywatel Polski.
Mein name ist Eryk Brodnicki und bin am 19 Februar 1993 in Radom als Pole geboren
Moja mama jest nauczycielką a tata inżynierem.
Meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater Ingenieur vom Beruf.
W roku 2006 skończyłem szkołę podstawową i rozpocząłem naukę w Katolickim Gimnazjum.
Im Jahr 2006 habe ich Grundschule beendet und ich habe Lehre in Katolischen Gimnasium angefangen.
Po dwóch latach tam spędzonych przeniosłem się do Publicznego Gimnazjum numer 12.
Nach zwei Jahren bin ich zur Publischen Gimnasium Nr 12 genommen
Po spędzonym tam roku dostałem się do Liceum Ogólnokształcącego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.
Ein Jahr später habe ich Lehre in Allgemein Liceum mit der Namen von Dr.Tytus CHalubinski in Radom angefangen.
Moje zainteresowania dotyczą matematyki i fizyki.
Ich interressiere mich für Mathe und Physik.
Lecz największy sukces zdobyłem w dziedzinie historii, gdzie zająłem 8 miejsce w konkursie wiedzy o Radomiu.
Mein gröste Erfolg hatte ich in Geschichtenbereich,ich war auf 8 Platz in einem Wissenwettbewerb über Radom .
Jestem stanu wolnego
Ich bin ledig.
.