Odpowiedzi

2010-04-09T11:22:02+02:00
Pierwiastki z bloku s to-wodór, lit,beryl,sód,magnez,potas,wapń,rubid,stront,bar,cez,rad,frans,hel Pierwiastki bloku s to metale - litowce i berylowce. Są ciałami stałymi o połysku metalicznym, barwie srebrzysto-białej. Charakteryzują się niskimi temperaturami topnienia i wrzenia. Są lekkie (niska gęstość) i miękkie.

Są to pierwiastki reaktywne. Łatwo przechodzą w jony, które mają konfigurację elektronową poprzedzającego je w układzie okresowym helowca. Tworzą jony jedno- (litowce) i dwudodatnie (berylowce). Ich tlenki i wodorotlenki mają charakter zasadowy. Jedynie BeO ma właściwości amfoteryczne. Wodorki tych metali wykazują charakter zasadowy.

W szeregu napięciowym zajmują miejsce po lewej stronie wodoru. Ich potencjały standardowe są ujemne.
2 5 2