Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T11:24:19+02:00
Zad.2 Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt A=(-2, 1) i prostopadłej do prostej y=-2x+4

prosta prostopadła do y=-2x+4 to y=1/2 x + b, gdzie b to pewna stała

żeby wyliczyć stałą wystarczy podstawic współrzedne pkt A
1=1/2 *(-2) + b
1=-1 + b
b=2
szukany wzór prostej:
y=1/2 x + 2

1 1 1
2010-04-09T11:25:45+02:00
Prosta prostopadła ma współczynnik a= -1/a, a więc ½

równanie prostej przyjmuje postać y=½x+b
A=(-2, 1)

1=½*(-2)+b
1=-1+b
b=2

Równanie prostej: y=½x+2