Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T12:15:56+02:00
Najpierw musimy obliczyć długości pozostałych boków trójkąta
3x-krótszy bok trójkąt
4x-dłuższy bok
Korzystamy z Pitagorasa:
(3x)²+(4x)²=20²
25x²=400
x=4cm
Krótszy bok - 3*4cm=12cm
Dłuższy bok - 4*4cm=16cm

Obracamy wokół krótszego boku - tak jakbyśmy trzymali go nieruchomo, a na wietrze kręciła się reszta trójkąta - powstanie taki stożek o promieniu równym dłuższego boku i wysokości krótszego boku. Tworząca zaś ma długość przeciwprostokątnej.
r=16cm
h=12cm
l=20cm
Obliczamy:
Pc=Pb+Pp=πrl+πr²=320π+256π=576πcm² (w przybliżeniu 1808,64cm²)
V=⅓Pp*h=⅓*16²π*12=1024πcm³ (w przybliżeniu 3215,36cm³)
3 3 3