Odpowiedzi

2010-04-09T12:01:52+02:00
1. Przestrzeganie zasad higieny osobistej.
Do higieny osobistej zaliczamy takie elementy jak mycie zębów, włosów, zmiana bielizny i ubrań, mają one bardzo duży wpływ na zdrowie człowieka.
2. Podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej aktywności ruchowej.
Brak wysiłku fizycznego prowadzi do nadwagi, osłabienia odporności, podwyższenia poziomu cukru, trójglicerydów i cholesterolu w surowicy krwi. Umiejętnie dawkowane ćwiczenia fizyczne mają korzystny wpływ na regulację ciśnienia tętniczego krwi, zwiększają odporność organizmu, zwiększają wydolność pracy serca i naczyń obwodowych, obniżają poziom cholesterolu, trójglicerydów i cukru.
3. Prawidłowe odżywianie się.
Przestrzeganie prawa bilansu energetycznego tzn. należy tylko tyle spożywać, ile organizm zużywa.
- Wyeliminowanie maksymalne z diety tłuszczów zwierzęcych (i zastąpienie ich tłuszczami roślinnymi), oraz produktów wysokoprzetworzonych, czasem zwanych "białymi truciznami" jak cukier, sól, biała mąka.
- Spożywanie dużych ilości warzyw i owoców. Nazwałbym to zmierzaniem ku wegetaria- nizmowi.
- Ograniczenie spożycia potraw o wysokiej zawartości cholesterolu.
4. Hartowanie organizmu.
Chodzi tu bowiem nie tylko o wzmocnienie bariery immunologicznej (chroniącej przed chorobami), ale o takie świadome, planowe poddawanie swego ciała (i psychiki) różnego rodzaju bodźcom, czasem nawet skrajnym, by wzmocnić się, przygotować do sytuacji trudnych, uodpornić się na ekstremalne bodźce w sferach: fizycznej, psychicznej i społecznej. Nie tylko bronić i chronić przed inwazją, ale wzmacniać pozytywny potencjał zdrowia.
5. Utrzymywanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości.
Ochrona i wzmacnianie naszych barier immunologicznych ma ogromne znaczenie dla człowieka zarówno w skali gatunku, jak i jednostki. Otóż w ciągu ostatnich zaledwie kilkunastu lat, rozprzestrzeniają się epidemie chorób cywilizacyjnych oraz liczne choroby banalne, które ze względu ma masowość i częstotliwość występowania pogarszają warunki życia całych populacji. Takim np. groźnym zjawiskiem są alergie.
6. Rozwijanie umiejętności walki ze stresem.
Stres jest poważnym czynnikiem osłabiającym układ immunologiczny. Dlatego też, często zapadamy na przeziębienie po ważnych egzaminach, zmianie szkoły, pracy, czy w innych sytuacjach, gdzie występują duże emocje.
7. Kształtowanie i umacnianie postawy aktywnej, zapewniającej radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych.
8. Wyeliminowanie nałogów.
Chodzi tu przede wszystkim o nikotynizm, alkoholizm i różne odmiany narkomanii, (choć na dobrą sprawę można do tej listy dopisać wszystkie te trwałe przyzwyczajenia, które obniżają poziom zdrowia np. lekomania, obżarstwo, lenistwo, przesiadywanie przed telewizorem, komputerem, nadmierne spożycie używek: kawy, herbaty itp.).
9. Życzliwość dla innych.
Nie wdając się w rozliczne zawiłości powiedzmy, że zdrowym społecznie jest ten, kto czyni dobro, jest życzliwym dla innych, zna wartość pojęć: tolerancja i kompromis i posługuje się nimi w praktyce. Jednocześnie jest asertywnym, czyli ma poczucie własnej wartości, jest pewny siebie, potrafi powiedzieć "nie'' wtedy, gdy narusza się jego interesy lub godność, jest ustabilizowany, budzący zaufanie, można na nim polegać.
2010-04-09T12:13:11+02:00