Allel A decydyjący o wysokim wzroście grochu jest dominujący, natomist allel a warunkujący niski wzrost grochu jest recesywny. Skrzyżowano heterozygotę i homozygotę dominującą. Wykonaj krzyżówkę genetyczną. Zapisz genotypy i fenotypy organizmów potomnych. określ prawdopodobieństwo wystąpienia w pokoleniu F1 osobników potomych o wysokim wzroście.

3

Odpowiedzi

2009-11-03T17:15:48+01:00
2009-11-03T17:40:45+01:00
2009-11-03T18:39:00+01:00
A-wysoki
a-niski

Aa x AA
F1:AA, AA, Aa, Aa - genotypy
fenotyp: wszystkie organizmy wysokie
prawdopodobieństwo wystapienia osobników o wysokim wzroscie wynosi 100% czyli 1