Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T12:53:01+02:00
Pole powierzchni bocznej walca ma 36π cm² oblicz objętość walca jeżeli promień jego podstawy stanowi 2/3 wysokości dł. walca.

Pb=2πr*H

r=2/3 * H

Pb=2π* 2/3 * H * H
36π=4/3πH^2
H^2=27
H=3√3

V=πr^2*H=π(2/3 * H)^2 *H= π (2√3)^2*3√3=π12*3√3=36√3 π cm^3
2010-04-09T13:03:57+02:00
Pb=36π cm²
Pb=2πr*H
r=2/3H
Pb=2π* 2/3 * H * H
36π=4/3πH^2
H^2=27
H=3√3
V=πr^2*H=π(2/3 * H)^2 *H= π (2√3)^2*3√3=π12*3√3=36√3 π cm^3