Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T17:32:01+02:00
Tak na szybko:


<?php

session_start();

if(!isset($_SESSION['czynnik1']) && !isset($_SESSION['czynnik2']))
{
$_SESSION['czynnik1']=0;
$_SESSION['czynnik2']=0;
}


?>
<html>
<head></head>
<body>
<?php
// sprawdzam, czy zmienna $submit jest pusta
//jezeli jest to wyswietlam formularz
//i losuje liczby
if (empty($_POST['submit'])) {
$_SESSION['czynnik1']=rand(1,10);//losuj liczbe od 1 do 10 - mozna zmienic
$_SESSION['czynnik2']=rand(1,10);
echo "<form method=\"POST\">",
$_SESSION['czynnik1'], "*", $_SESSION['czynnik2'], "=<input type=text name=f0><br>
<input type=submit name=\"submit\" value=\"zatwierdz\">
<br>
</form> ";
}
elseif(!empty($_POST['f0']))
{
if($_SESSION['czynnik1']*$_SESSION['czynnik2']==1*$_POST['f0'])
echo "poprawna odp";
else
echo "zle, prawidlowy wynik to: ",$_SESSION['czynnik1']*$_SESSION['czynnik2'];
}
?>
</body>
</html>
1 5 1