2. Rozwiąz nierówność :


x³(7-5x)⁴(x²-4)(2x+x²)≤0

3.Oblicz wartość pozostalych funkcji trygonometrycznych kąta alfa , gdy :

a) ctgα = 3 i 180°<α<270°

b) sinα= ⅘ i 90°<α<180°
4.Oblicz wartość wyrażenia:

cos30°(ctg90°-sin45°)-tg60° =

1

Odpowiedzi

2010-04-09T19:01:25+02:00
2.o,5x - 1+ 6x - 21 < 0.3x -2,1 + 8 -4x
0,5x +6x - 0.3x + 4x < -2.1 + 8 +1 + 21
6,8x < 27,9 \ 6,8
x < 4,1