Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T16:40:49+02:00
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)- partia komunistyczna utworzona w grudniu 1948 roku na kongresie zjednoczeniowym Polskiej Partii Robotniczej (PPR) oraz Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Do 1989 partia sprawująca totalitarną władzę usankcjonowaną w znowelizowanej w 1976 konstytucji PRL (zapis o PZPR jako przewodniej sile narodu). Przez cały okres sprawowania władzy PZPR starała się całkowicie sobie podporządkować lub też w sposób pośredni wpływać na wszystkie dziedziny życia społecznego, politycznego i gospodarczego kraju. Stale była mniej lub bardziej poddana nadzorowi ze strony KPZR. Do 1956 kontrola ta była nieomal całkowita. Główną zasadą organizacyjną PZPR był tzw. centralizm demokratyczny, polegający w praktyce na totalitarnym sprawowaniu władzy w państwie przy pomocy władz wykonawczych: Biura Politycznego i Sekretariatu KC, w terenie zaś poprzez egzekutywy komitetów partyjnych. Podstawową rolą w partii odegrał tzw. aparat partyjny- pracownicy zawodowi, liczący początkowo kilka, a w późniejszym okresie kilkanaście tysięcy osób.