Odpowiedzi

2010-04-09T13:47:14+02:00
ale że szwedzkiego ?

to :

1. Pospolite ruszenie szlachty w obronie Rzeczypospolitej.
2. Wkroczenie wojsk szwedzkich do Polski.
3. Poddanie się Polaków; oddanie Wielkopolski pod panowanie Karola Gustawa.
4. Bitwa ze Szwedami we wsi Klewany.
5. Gromadzenie się wojsk polskich pod Białymstokiem.
6. Szwedzi zdobywają kolejne miasta.
7. Obrona Jasnej Góry.
8. Oblężenie Zamościa przez Szwedów.
9. Bitwa pod Warką.
10.Wojna podjazdowa.
11. Pokój w Oliwie.
91 4 91
2010-04-09T13:47:42+02:00
W 1655 roku czterdziestotysięczna armia szwedzka pod wodzą Karola X Gustawa uderzyła jednocześnie na Wielkopolskę (armia gen. Wittenberga) i na Litwę (armia Magnusa de la Gardie). Wojna zaczęła się klęskami Polaków.

Pospolite ruszenie pod wodzą wojewody wielkopolskiego Krzysztofa Opalińskiego skapitulowało pod Ujściem 25 lipca 1655. Wielkopolska została poddana Karolowi X Gustawowi.

Król Szwecji skierował swoje wojsko w stronę Warszawy. Dowiedziawszy się że pod Piątkiem zebrały się główne siły Jana Kazimierza postanowił uderzyć najpierw tam. 2 września 1655 doszło do bitwy pod Sobotą, w której Polacy zostali pokonani.

8 września 1655 Szwedzi zajęli Warszawę.

16 września 1655 w bitwie pod Żarnowem Karol X Gustaw po raz kolejny pokonał armię Jana Kazimierza. Król polski ruszył do Krakowa, gdzie pośpiesznie zorganizowano obronę pod dowództwem Stefana Czarnieckiego.

25 września 1655 król polski wycofał się na Śląsk, do swojego lenna opolskiego.

Kraków poddał się 17 października 1655.

Pospolite ruszenie z północnego Mazowsza pod dowództwem wojewody płockiego Jana Kazimierza Krasińskiego zostało rozproszone przez wojsko szwedzkie 30 września 1655 w bitwie pod Nowym Dworem, w wyniku czego Szwedzi zajęli Mazowsze.

Na Litwie hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł i Bogusław Radziwiłł również poddali się Szwedom deklarując zarazem rozwiązanie unii polsko-litewskiej (Kiejdany, październik 1655).

Tymczasem Szwedzi reaktywowali nie tylko ogólny cel polityczny, który dotyczył objęcia panowania nad Morzem Bałtyckim, ale również starali się uzyskać z ziem polskich jak najwięcej dóbr. Grabili polskie wsie i miasta, wywozili do Szwecji drogocenne dzieła sztuki, zbiory biblioteczne, ważne dokumenty. W Polsce zaczęto odczuwać zagrożenie narodowego i państwowego bytu.

W kraju rodził się ruch oporu przeciw Szwedom, posługujący się taktyką partyzanckiej "wojny szarpanej", na czele którego stanął Stefan Czarniecki. Na Litwie wojewoda witebski Paweł Sapieha rozpoczął działania przeciwko Radziwiłłom, a w Wielkopolsce na czele wojsk stanął Krzysztof Żegocki. W listopadzie Jan Kazimierz wydał uniwersał wzywający wszystkich Polaków do walki ze Szwedami.

Zachęcona coraz bardziej skuteczną walką wyzwoleńczą Częstochowa również postanowiła nie poddać się Szwedom. Na przełomie listopada i grudnia 1655 Jasna Góra zagrzewana przez przeora paulinów Augustyna Kordeckiego zdołała odeprzeć atak armii nieprzyjaciela. Obrona Jasnej Góry urosła do rangi symbolu. Triumf zawdzięczano wstawiennictwu i opiece samej Matki Bożej, która miała osłaniać klasztor. Zwycięstwo to było przełomowym momentem, bowiem kraj wówczas poderwał się do walki z najeźdźcami i szala zwycięstwa przechyliła się na stronę polską. Do końca grudnia 1655 niemal cała Małopolska wypowiedziała posłuszeństwo Karolowi X Gustawowi.
6 4 6
2010-04-09T13:57:42+02:00
1.Wkroczenie armii szwedzkiej na ziemię Rzeczpospolitej z Pomorza Szczecińskiego do Wielkopolski (Kapitulacja pospolitego ruszenia pod ujściem Wisły) i z Inflant na Litwę.
2.Zajęcie przez szwedów prawie całego terenu Rzeczpospolitej w ciągu trzech miesięcy.
3. Ucieczka Jana Kazimierza na Śląsk.
4. Skuteczna obrona klasztoru jasnogórskiego ( przywódca Augustyn Kordecki) listopad- grudzien 1655r.
5. Konfederacja tyszowiecka.
6. powrót Jana Kazimierza do kraju.
7.Powolne wypieranie szwedów z Polski.
8.Pokój w Oliwie.
Przebieg działań wojennych:
pierwszy etap 1600-1605
-w latach 1600-1604 wkroczenie wojsk szwedzkich do Inflant i ich sukcesy militarne
-zwycięstwo pod Polaków Kircholmem 1605
drugi etap 1621-1622

-opanowanie Rygi przez Szwedów
- rozejm w Mitawie
trzeci etap 1626-1629
--najazd Szwedów na Prusy Książęce
-zwycięstwo Polski w bitwie pod Oliwa i pod trzciną
-rozejm w Altmarku
czwarty etap 1635
- rozejm w Sztumskiej wsi
16 4 16