Odpowiedzi

2010-04-09T13:52:07+02:00
(Po lewej stronie kartki zapisujesz datę i miejscowość. Po prawej dane osobowe w kolejności imię i nazwisko, szkoła, adres)

<Odstęp>

(Po prawej stronie) Mgr X Y
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr ... im. X Y w (miejscowość).

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego nr ... do klasy o profilu .... . Uważam, że ten kierunek w pełni pozwoli mi rozwinąć moje zainteresowania i zrealizować plany.

Łączę wyrazy szacunku
(Imię i nazwisko)