Odpowiedzi

2010-04-09T14:08:58+02:00
Zagrożenie powodziowe występuje w okresie :
• zimowo – wiosennym na skutek spływu wód roztopowych i kry lodowej co jest spowodowane gwałtownym topnieniem śniegu,
• letnim w skutek intensywnych bądź długotrwałych opadów deszczu.

Przed powodzią:
• znaj i rozróżniaj stany zagrożenia powodziowego podawane w komunikatach radiowych i telewizyjnych /pogotowie powodziowe , alarm powodziowy/,
• naucz domowników jak odłączyć zasilanie w energię elektryczną oraz dopływ gazu,
• omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed powodzią oraz w jaki sposób będziecie się komunikować w przypadku wystąpienia zagrożenia,
• zabezpiecz swój dom przed nadejściem powodzi ( workami z piaskiem lub innymi materiałami, przenieś swój dobytek na wyższe kondygnacje oraz przygotuj tam warunki do ewentualnego bytowania domowników),
• zabezpiecz i utrzymuj dla domowników zapasy (na okres 3 dni) żywności, wody, latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio, apteczkę pierwszej pomocy.

W czasie powodzi:
• włącz radio lub telewizor z celem słuchania komunikatów o zagrożeniu,
• stosuj się do komunikatów przekazywanych przez Miejski Zespół Reagowania w Jaśle,
• jeżeli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt , uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń.

Po sygnale do ewakuacji:
• wyłącz instalacje domowe,
• zabezpiecz swój dom,
• zastosuj się do poleceń służb prowadzących akcję ratunkową i ewakuację,
• nie wchodź do wody powodziowej (pamiętaj), że nawet 15 cm fala może cię przewrócić,
• nie używaj wód gruntowych w gospodarstwie bo mogą być zatrute,
• zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią.

Po powodzi :
• słuchaj komunikatów radiowych, do domu wróć dopiero wtedy gdy ogłoszona będzie możliwość bezpiecznego powrotu,
• pozostań poza zasięgiem wód powodziowych ( mogą być skażone ) do czasu uzyskania zgody służb sanitarnych i technicznych,
• wchodź ostrożnie do budynku , sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń budynku,
• przed włączeniem instalacji elektrycznej i gazowej dopilnuj aby były sprawdzone przez fachowców,
• przeprowadź dezynfekcję zalanych pomieszczeń,
• wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi,
• zwróć uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Często myj ręce , korzystaj z wody i żywności dostarczanej przez służby komunalne, miejskie lub organizacje poza rządowe,
• włącz się czynnie w likwidację skutków powodzi.
2 5 2
2010-04-09T14:12:05+02:00
Jak postępować podczas zagrożenia powodzią!
Woda jest jednym z najgroźniejszym żywiołów, największych statystycznie niszczycieli
ludzkiego dobytku.
Powódź najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowowiosennym
z powodu długotrwałych, bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu
szybkiego topnienia śniegów.
Telefony alarmowe:
 Straż Pożarną tel.: - 998,
 Policję tel.: - 997,
 Pogotowie ratunkowe tel.: - 999,
 Straż Gminną tel.: - 0516085641
 Telefon alarmowy dla wszystkich służb tel.: - 112

Przede wszystkim spokojnie się przedstawić, ustalić miejsce,czyli np:
" Dzień dobry nazywam się : .....i tak, zgłaszam powódź, jest ona w Poznaniu, proszę o pomoc!!"

Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są
potrzebne specjalne kwalifikacje Twoja pomoc może się przyczynić do znacznego
zminimalizowania strat spowodowanych powodzią /np. do układania lub napełniania
worków z piaskiem/ - pomagaj !!!
· W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny,
zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.
No to tyle na temat zgłoszenia, mam nadzieję że dostaniesz 5.
I że wybierzesz moją pracę na naj:):;)
Jeśli potrzebujesz innej pomocy to napisz do mnie.&)
2 2 2