Odpowiedzi

2010-04-09T13:59:27+02:00
W szkole występują przejawy nienormalnych zachowań mam tu na myśli:

- Popisywanie się przed kolegami
- męczenie młodszych kolegów i koleżanek
- wywyższanie się z grupy
- wyśmiewanie innych pod względem religijnym etc.