Ułóż chronologicznie podane zdania(czyli np. przed zdaniem piszesz 1.):
...Były mistrz zakonu krzyżackiego składa królowi polskiemu hołd.
...Kondrat Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski.
...Król Władysław Łokietek stacza bitwę z zakonem krzyżackim pod Płowcami.
...Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie.
...Bitwa pod Grunwaldem
...Litwa przyjmuje chrzest- Krzyżacy nie mogą już za nią napadać po pozorem szerzenia chrześcijaństwa
...Krzyżacy podbijają ziemie Prusów tworzą własne Państwo.
...Jadwiga wstępuje na tron Polski.
...Kazimierz Wielki podpisuje traktat pokojowy z Krzyżakami.
...Władysław Jagiełło zostaje władcą Polski i Litwy.
...Krzyżacy podstępnie zajmują Gdańsk i Pomorze Gdańskie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T14:00:32+02:00
1 kondrad mazowiecki sprowadza krzyzaków
2 Krzyżacy podstępnie zajmują pomorze gdanskie i gdansk
3
4
5
6
7
8
9bitwa pod grunwaldem
10polska odzyskuje pomorze gdanskie
11 byly mistrz zakonu składa hold polskiemu krolowi
2010-04-09T14:28:36+02:00
11...Były mistrz zakonu krzyżackiego składa królowi polskiemu hołd.
.2..Kondrat Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski.
..4.Król Władysław Łokietek stacza bitwę z zakonem krzyżackim pod Płowcami.
.9..Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie.
..10.Bitwa pod Grunwaldem
7...Litwa przyjmuje chrzest- Krzyżacy nie mogą już za nią napadać po pozorem szerzenia chrześcijaństwa
1...Krzyżacy podbijają ziemie Prusów tworzą własne Państwo.
..6.Jadwiga wstępuje na tron Polski.
.5..Kazimierz Wielki podpisuje traktat pokojowy z Krzyżakami.
.8.Władysław Jagiełło zostaje władcą Polski i Litwy.
.3..Krzyżacy podstępnie zajmują Gdańsk i Pomorze Gdańskie