9. podkresl liczby mniejsze od 1/4 :
a) 0,35 0,23 1,026 0,2 0,25

b) 3 i 3/5 3 i 2/5 7/2 10/3 15/4

10
wstaw znak <, = lub >, :

a) 1/4... 0,26
3/2.......1,5
b) 3/5......0,5
5/4.........1,3
c) 1/20.......0,05
1/8......0,12
d) 1/25........0,4
17/50......0,3

12. w miejscu kropek wpisz odpowiedni ulamek dziesietny :
a) 1/2+......= 1 1/8.....= 28 1 i 1/5-.....= 1
b) 1-.....= 1/4 1 i 3/4+....= 2 1 i 1/4-.....= 1/2

15. zamien ulamki dzieisetne na ulamki zwykle i oblicz :
a) 2/3 + 0,25= 2/3 + 1/4 =
b) 0,75-3/7 =
c) 2 i 1/3 : 0,28 =
d) 2,8 + 1 i 3/4 =

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T14:12:24+02:00
9. liczby mniejsze od 1/4 :
a) 0,23 ; 0,2

b) liczby większe od 3,5:
3 i 3/5 ; 7/2; 15/4
10
wstaw znak <, = lub >, :

a) 1/4<0,26
3/2=1,5
b) 3/5>0,5
5/4<1,3
c) 1/20=0,05
1/8>0,12
d) 1/25<0,4
17/50>.0,3

12. w miejscu kropek wpisz odpowiedni ulamek dziesietny :
a) 1/2+0,5= 1
1/8+27,875= 28
1 i 1/5-0,2= 1
b) 1-0,75= 1/4
1 i 3/4+0,25= 2
1 i 1/4-0,75= 1/2

15. zamien ulamki dzieisetne na ulamki zwykle i oblicz :
a) 2/3 + 0,25= 2/3 + 1/4 =8/12+3/12=11/12
b) 0,75-3/7 =3/4-3/7=21/28-12/28=9/28
c) 2 i 1/3 : 0,28 = 7/3:28/100=7/3*100/28= 25/3=8i1/3
d) 2,8 + 1 i 3/4 = 2i8/10+1i3/4=2i16/20+1i15/20=
3i31/20=4i11/20
86 3 86
2010-04-09T14:15:32+02:00
Zad.9
Liczby mniejsze od 1/4 :
a) 0,23 ; 0,2
b) liczby większe od 3,5:
3 i 3/5 ; 7/2; 15/4

10. wstaw znak <, = lub >, :
a) 1/4 < 0,26
3/2 = 1,5
b) 3/5 > 0,5
5/4 < 1,3
c) 1/20 = 0,05
1/8 > 0,12
d) 1/25 < 0,4
17/50 > 0,3

12. w miejscu kropek wpisz odpowiedni ulamek dziesietny :
a) 1/2+0,5=1 ; 1/8+ 27,875=28 ; 1i1/5-0,2= 1
b) 1-0,75=1/4 ; 1i3/4+0,25=2 ; 1i1/4-0,75= 1/2


15. zamien ulamki dzieisetne na ulamki zwykle i oblicz :
a) 2/3 + 0,25= 2/3 + 1/4 =8/12+3/12=11/12
b) 0,75-3/7 =3/4-3/7=21/28-12/28=9/28
c) 2 i 1/3 : 0,28 = 7/3:28/100=7/3*100/28= 25/3=8i1/3
d) 2,8 + 1 i 3/4 = 2i8/10+1i3/4=2i16/20+1i15/20=
3i31/20=4i11/20
67 3 67