Rozwiąż poniższe zadania ; P :
1. Do słoika wsyp groch, zalej go wodą i pozostaw na kilkanaście godzin. Po tym czasie wylej wodę ze słoika. Następnie wstaw do niego małą zlewkę z wodą wapienną. Jaka będzie klarownośc wody wapiennej po upływie kilku godzin? Odpowiedź uzasadnij.

2.Kiełkowanie nasion może przebiegac bez:
a)tlenu
b)dwutlenku węgla
c)wody
d)odpowiedniej temperatury

3.Najbezpieczniejszym dla człowieka sposobem zwalczania szkodników upraw jest:
a)używanie wywarów z różnych roślin
b)stosowanie pestycydów
c)zwiększanie nawożenia
d)wiosenne wypalanie traw

4.Który z wymienionych procesów fizjologicznych roślin bezpośrednio oddziałuje na stan czystości atmosfery:
a)oddychanie
b)fotosynteza
c)przemiana pokoleń
d)podwójne zapłodnienie

5.Przeprowadziłeś obserwacje drzew iglastych.Zauważyłeś przebarwienie igieł oraz ich przedwczesne opadanie.Wskaż przyczynę tego stanu:
a)żyzna gleba
b)bliskiego sąsiedztwo drzew liściastych
c)duża liczba mrówek
d)kwaśne deszcze

6.W jaki sposób przeprowadzisz badanie stanu czystości atmosfery w najbliższej okolicy?

Wszystkie zadania mają byc rozwiazane dobrze ! . ; D
Dzieki ; *

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T15:57:11+02:00

1. Do słoika wsyp groch, zalej go wodą i pozostaw na kilkanaście godzin. Po tym czasie wylej wodę ze słoika. Następnie wstaw do niego małą zlewkę z wodą wapienną. Jaka będzie klarownośc wody wapiennej po upływie kilku godzin? Odpowiedź uzasadnij.
Woda zmętnieje, ponieważ roślina (w tym przypadku groch) będzie oddychała wydalają dwutlenek węgla (powód mętnienia).

2.Kiełkowanie nasion może przebiegac bez:
 b) dwutlenku węgla;

3.Najbezpieczniejszym dla człowieka sposobem zwalczania szkodników upraw jest:
a)stosowanie pestycydów;

4.Który z wymienionych procesów fizjologicznych roślin bezpośrednio oddziałuje na stan czystości atmosfery:
a)fotosynteza;

5.Przeprowadziłeś obserwacje drzew iglastych.Zauważyłeś przebarwienie igieł oraz ich przedwczesne opadanie.Wskaż przyczynę tego stanu:
d)kwaśne deszcze

6.W jaki sposób przeprowadzisz badanie stanu czystości atmosfery w najbliższej okolicy?
Zaczęłam by obserwować okoliczne porosty, ponieważ to są bioindykatory, czyli organizmy najwrażliwsze na zanieczyszczenia powietrza. Kiedy jest powietrze czyste to pojawiają się porosty najwrażliwsze na zanieczyszczenia, jeżeli ich jest mniej [lub są porosty mało wrażliwe na zanieczyszczenia] to powietrze jest bardziej zanieczyszczone.