Odpowiedzi

2010-04-09T15:02:36+02:00
Gdzieś już kiedyś to zadanie widziałem :)

Dane:
λ = 825 nm = 825*10^-9 m
h = 6,62*10(-34)J*s – stała Plancka
c (prędkość światła) = 3*108m/s

Szukane:
E = ?

Wzory:
E = h*f
λ = c*T
T = 1/f
λ = c/f
f = c/λ

Rozwiązanie:
E = h*c/λ = 6,62*10^-34Js *3*10^8 m/s / 825*10^-9 m =
= 2,4*10^-19 J

Korzystając z definicji elektronowolta, przelicza się jednostki:

1 eV = 1e • 1V ≈ 1,602 176 53*10^-19 J
E = 2,4*10^-19J /1,6*10^-19 J/eV = 1,5 eV

Energia tego fotonu wynosi 2,4*10-19 J lub 1,5 eV.

Odp. D.