Odpowiedzi

2010-04-09T14:31:29+02:00
PIEŚŃ O DOBREJ SŁAWIE:
Pieśń otwiera teza; jedynie sława, pamięć o człowieku, które prowadził dobre i wartościowe życie, jest w stanie unieśmiertelnić ludzi. Życie cnotliwe oznacza pogardę dla doczesnych rzeczy, wartości pozornych, nietrwałych i przemijających.Ludzi tak żyjących nie jest wielu ;/ , dlatego zawarte w pierwszej strofie pytanie rozpoczyna się od słów: "Jest kto, co by (...)/ Chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy? " Poeta uważa , że nie jest człowiekiem ten, kto dba tylko o pełny brzuch i zaspokojenie potrzeb ciała. Bóg nie na darmo dał ludziom rozum i mowę, czym wywyższył ich ponad inne stworzenia. Człowiek powinien służyć dobrej sławie, czyli szerzyć dobre obyczaje, pilnować porządku, zapobiegać waśniom, strzec wolności. Sposobem osiągnięcia sławy jest służba ojczyźnie, wyrażająca się także w walce przeciw niewiernym.

;)))

PIEŚŃ O CNOCIE ! :))

Na początku wiersza jest teza, która oznacza, że cnota jest najważniejszą wartością filozofii stoickiej, wzbudza zawiść u tych, którzy nie potrafią sprostować jej wymaganiom. W dwóch pierwszych zwrotkach upersonifikowana zazdrość postępuje za cnotą jak cień za człowiekiem, nie może znieść jej blasku, boleje , gdy ktoś odnosi sukcesy, w ocenie ludzi pomija te cechy, których sama nie posiada. Dla człowieka cnotliwego, którego obraz kreśli strofa trzecia, prawdziwą wartością jest oddanie służb "pospolitej rzeczy" , prowadzenie uczciwego i dobrego życia. Najważniejszą cnotą jest postawa patriotyczna.Starałam się mam nadzieje ze dobrze ! proszę o najjj :*:*:*
pozdrawiam
8 4 8