1)
napisz konfigurację elektronowa pierwiastku cynku określ ilość elektronów sparowanych i nie sparowanych oraz napisz wzór lewisa dla tego metalu
2)
miedz stanowi mieszaninę 2 trwałych izotopów :⁶³Cu i ⁶⁵Cu.Izotop ⁶³Cu stanowi 68,94%masowych.Oblicz mase atomowa miedzi
3)
jakie cząsteczki wyeliminował atom pierwiastka promieniotwórczego, jeśli jego :
a) liczba atomowa zmniejszyła się o 2 ,a liczba masowa o 4 jednostki
b) liczba masowa nie zmieniła sie ,a liczba atomowa zwiękrzyła się o 1 jednostkę
4)
podkreśl elektrony walencyjne i przedstaw je sposobem graficznym :
a) ₈O: 1s²2s²2p₄
b)₁₂Mg: 1s²2s²2p⁶3s²
c)¹⁷Cl: 1s²2s²2p⁶3s²3p⁵

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T15:27:48+02:00