Pytania i polecenia kontrolne.
1. Wskaż różnicę między minerałem a skałą.
2. Który z elementów w każdym zestawie nie pasuje do pozostałych:
a) piaskowiec, wapień, granit, węgiel;
b) wapień, margiel, kreda, kalcyt;
c) granit, bazalt, gnejs, sjenit.
3. Podaj przykłady gospodarczego wykorzystania skał.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T14:59:12+02:00
1. Minerał posiada ściśle określony skład chemiczny oraz proporcje, jest najmniejszym składnikiem skorupy ziemskiej. Powstaje w przyrodzie w sposób naturalny. Skały są to skupiska minerałów. Najczęściej składają się z kilku lub więcej minerałów.

2.
a) granit;
b) kalcyt;
c) gnejs;

3.
marmur - budownictwo;
wapień - kosmetyka;
diamenty - jubilerstwo;
glina - ceramika;
węgiel - ogrzewanie domów;
6 4 6