1. Wskaż różnicę między minerałem a skałą.
2. Który z elementów w każdym zestawie nie pasuje do pozostałych:
a) piaskowiec, wapień, granit, węgiel;
b) wapień, margiel, kreda, kalcyt;
c) granit, bazalt, gnejs, sjenit.
3. Podaj przykłady gospodarczego wykorzystania skał.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T14:41:02+02:00
1. Minerał to pierwiastek lub związek, który powstał w sposób naturalny w skorupie ziemskiej i występuje sam, np. brylant Natomiast skała to skupisko tych minerałów, np. gabro.
2. a) piskowiec
b)
c) sienit
12 3 12