1. Dlaczego chrześcijanie dbają o swoje kościoły?
2. Do czego Św. Paweł porównał życie i fukcjonowanie kościoła?
3. Kościół (Ecclesia) oznacza...
4. Wymień 4 lub więcej dary Ducha Świętego
5. Duch Św. udziela swych darów po to byśmy...
6. Wymień 3 określenia kościoła

3

Odpowiedzi

2010-04-09T14:54:21+02:00
1. Chrześcijanie dbają o kościoły, gdyż one są miejscem
spotkania z Bogiem. Tam odbywają się msze święte.

3. Kościół Ecclesia oznacza zgromadzenie ludu, na ogół
o charakterze religijnym.

4. *Dar mądrości.
* Dar rozumu.
* Dar rady.
* Dar męstwa.
* Dar umiejętności.
* Dar pobożności.
* Dar bojaźni bożej.

5. Duch święty udziela swych darów po to byśmy ubogacali
się i uzdalniali do służby bliźnim, są przydzielane dla dobra
innych ludzi.

:))
2 5 2
2010-04-09T15:01:58+02:00
1 Chrześcijanie dbają o kościoły, gdyż one są miejscem spotkania z Bogiem. Tam odbywają się msze święte. Świątynie są zgromadzeniem, miejscem wspólnej modlitwy.
2. nie wiem
3. Słowo "Kościół" (ekklesia, z greckiego ek-kalein - "wołać poza") oznacza "zwołanie"
4. Dar mądrości, Dar rozumu, Dar rady, Dar męstwa, Dar wiedzy (umiejętności), Dar bojaźni Pańskiej, Dar pobożności
5. nie wim
6. np. zbór
6 3 6
2010-04-09T15:36:17+02:00
1)W Kościele spotykamy się z naszym Panem czyli z Panem Bogiem.
2)Porównuje go do ciała człowieka.Głową jest Pan Bóg a my jesteśmy poszczególnymi członkami.
3)Kościół-gromadzenie się ludzi w domu Boga.Czyli w Kościele.
4)
•dar męstwa,
•dar rozumu,
•dar bojaźni Bożej'
•pobożności,
•umiejętności,
•mądrości.
5) Duch święty udziela swych darów po to byśmy mogli być bliżej Boga.Musimy się nauczyć dobrze nimi posługiwać i dzięki temu staniemy przy Tronie naszego Pana i Boga w Niebie.
6)
•Dom Boży,
•Świątynia,
•Miejsce ucieczki,
•Miejsce rozmów z Bogiem.

Mam nadzieje,że pomogłam:)

4 5 4