1.Proszę o rozwiązanie tych zadań wraz z obliczeniami jak najszybciej:
Nie umiem zapisać ułamków zwykłych więc zapisze je słownie
5,4:(5 i trzy siódme - 3,8)=
5,3 +4 i pięć siódmych+jedna piąta=
10 i trzy czwartych -0,28+0,54=
9,72-3 i trzy siódme -1 i dwie trzecie=
4,08- 2,08:trzynaście dwudziestych piątych=
1,50x1,46=

2.Zadania treściowe:
-Na planie w skali 1:50000 trasa wyścigu ma długość 16,4cm. Ile do pokonania mają uczestnicy wyścigu?
-Przy zakupie roweru na raty,pierwsza wpłata wyniosła 176 zł. Pozostała do zapłaty kwota została rozłożona na 12 rat po 52 zł.Za ten sam rower kupiony za gotówkę zapłacono tylko cztery piąte ceny roweru kupionego na raty.Ile zł kosztował rower kupiony za gotówkę?-1,50x1,46

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T20:30:37+02:00
Zad 1
a) 5,4:(5 3/7-3,8)= 5 4/10 :(38/7-3 8/10)=54/10 : (38/7 - 38/10) =54/10 : (380/70 - 266/70) = 54/10 : 114/70= 63/19=3 6/19
b) 5,3+4 5/7+1/5=5 3/10+33/7+1/5=53/10+33/7+1/5=371/70 +330/70+14/70=715/70=10 15/70= 10 3/14
c) 10 3/4-0,28+0,54= 10,75-0,28+0,54=10,47+0,54=11,01
przepraszam ale już nie mogę robić. a tak przy okazji bardzo mało punktów dajesz.Zadanie 2.
1:50 000
1cm na planie to 50 000 cm w rzeczywistości
50 000 cm= 500 m = 0,5 km
0,5*16,4=8,2 km
Zad 3.
176+12*52= 800

800*4/5=640

4/5- to oznacza wiesz cztery piąte
Za gotówkę zapłaci się 640 zł.