Odpowiedzi

2010-04-09T15:07:45+02:00
1.
Curriculum Vitae
Imie i nazwisko: Skawinski
Adres: brak informacji
Data urodzenia/wiek: 70 lat
Narodowosc: Polak
Stan cywilny: wolny
Wyksztalcenie: brak informacji
Przebieg sluzby wojskowej:
1) udzial w powstaniu listopadowym
2) wojna karlistowska
3) legia francuska
4) sluzba woj. na Wegrzech
6) bitwa w Stanach
Przebieg pracy zawodowej:
1) kopacz zlota w Australii
2) poszukiwac diamentow w Afryce
3) strzelec rzadowy w Indiach
4) farmer w Kalifornii
5) handlarz w Brazylii
6) kowal w USA
7) majtek na statku kursujacym
8) harpunnik
9) prodcent cygar

Aspinwall, .......... ( data ) Podpis.........


Praca wykonana na lekcji j. polskiego z tekstem "Latarnik", dobrze wykonana.
2 zadania niestety nie mam.

Pozdrawiam.
27 3 27